illustratie: Macrovector

De Melkfabriek

Pedagogisch Beleid | Binnenkijken

Lees hier wat ons De Melkfabriek maakt.

Pedagogisch Beleid

Kinderdag­verblijf De Melk­fabriek streeft naar een kwa­litatief goede op­vang. Om dit te be­reiken zijn we in de basis een persoon­lijke opvang. Niet alleen naar de kind­jes, maar ook naar de ouders toe.

In de eerste vier levens­jaren van een kindje gebeurt er erg veel. De gehele basis wordt gevormd voor de ver­dere ont­wikkeling. Met de inzet van deskundig personeel en kwalitatief goede materialen en methodieken werkt Kinderdag­verblijf De Melk­fabriek met een aantal unieke punten om vernieuw­end en onder­steunend te kunnen zijn in het ontwikkelings­proces van uw kindje.

 

KINDERYOGA

Voldoende bewegen is een belangrijk aspect in de lichamelijk ontwikkeling van kinderen. Op De Melkfabriek is hier iedere dag aandacht voor. Er kan zowel buiten als binnen volop bewogen en gespeeld worden dankzij de ruime groep- en buitenruimtes. Zowel voor de baby’s, dreumesen als peuters zijn er passende beweegprogramma’s.

Voor kinderen vanaf twee jaar wordt ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling kinderyoga aangeboden door onze eigen yogajuf. Kinderyoga is een manier van spelenderwijs bewegen en tegelijkertijd ontspannen. De lessen worden uitgevoerd met behulp van matten, ballen en ander yogamateriaal. Bij mooi weer kan dit heerlijk buiten, anders bieden de ruime groepen genoeg ruimte. De kinderen komen zichtbaar tot rust en hebben meer energie na een yogales. Daarnaast stimuleert kinderyoga het ontwikkelingsproces van uw kind.

MUZIEK

Muziek is niet alleen leuk, maar ook nog eens goed voor ontwikkeling. Zo heeft de muzikale ontwikkeling een positieve invloed op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is muziek een vast thema in ons dagprogramma. Naast het dagelijks zingen met de kinderen worden er wekelijks muzieklesjes aangeboden. De muzieklesjes zijn voor alle leeftijden en alle groepen. Tijdens deze muzieklesjes wordt er gebruik gemaakt van muziekinstrumenten, zang en dans. Een heerlijke uitlaatklep waar ieder kind vrolijk van wordt!

BIOLOGISCH ETEN

Gezond eten is belangrijk voor iedereen, zeker voor kinderen die aan de basis van hun ontwikkeling staan. Om hier aan bij te dragen voorziet De Melkfabriek alle kinderen van biologische voeding. Dat betekent dat de warme maaltijd,fruit, groente, tussendoortjes, zuivel, flesvoeding en drinken volledig biologisch zijn. De warme maaltijden worden vers geleverd door het Moekes Maaltijd. Ook zijn alle verzorgingsproducten die wij gebruiken organic en ecologisch. Wij weten hoe belangrijk het is om te investeren in een gezonde toekomst van de kindjes en dragen daar graag aan bij.

 

Buitenspelen en de MOESTUIN

Alle vestigingen beschikken over een zeer ruime buitenspeelplaats. Een fantastische plek om te rennen, fietsen, glijden en scheppen. Iedere dag wordt er voor alle kindjes tijd gemaakt om lekker naar buiten te gaan. Dit draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast zijn we op De Melkfabriek bewust met voeding bezig. Daarom beschikken onze vestigingen over een moestuin. Hier wordt samen met de kinderen geplant en geoogst. Op deze manier leren kinderen waar fruit en groenten vandaan komen en worden zij zich meer bewust van gezond eten.

BIJNA NAAR SCHOOL

Om de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool minder groot te laten zijn, besteden we op De Melkfabriek extra aandacht aan kinderen die bijna naar school gaan. Dit doen we door het aanbieden van extra ontwikkelingsmateriaal gericht op cijferen, taal en woordenschat, de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten worden spelenderwijs toegepast. Het gaat hierbij niet om het resultaat, maar om de kennismaking met nieuwe activiteiten die passend zijn bij de overgang naar de basisschool.

Engels

Kinderdagverblijf De Melkfabriek streeft ernaar om kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs te laten ervaren. Een kind kan al in de eerste vier levensjaren de grondbeginselen van een tweede taal van nature makkelijk aanleren. Om hier op in te spelen bieden wij Engels als tweede taal. Dit is een leuk programma dat ondersteund wordt door handpop Tom en gecombineerd wordt met de aanwezige thema’s op de groep. Zo leren de kindjes tellen, kinderliedjes en woordjes die met de wisselende thema’s te maken hebben. Een speels begin om je kind een mogelijkheid te bieden om ongedwongen met een vreemde taal kennis te maken. Het trotse gevoel dat een kindje uitstraalt als ze iets denken te weten wat zelfs mama of papa niet weet is onbetaalbaar!

ONTWIKKELINGSMATERIAAL

Er valt een hoop te doen en te ontdekken op De Melkfabriek! Zelf ontdekken en vrij spel worden op juiste wijze afgewisseld met ontwikkelingsgericht spel. Hiervoor maken wij gebruik van diverse ontwikkelingsmaterialen. Deze materialen richten zich op verschillende ontwikkelingsgebieden en leeftijdscategorieën. Zo is er voor zowel de baby's, de dreumesen als de peuters passend materiaal aanwezig en worden samenspel en individueel spel afwisselend aangeboden. Tijdens de gerichte spelmomenten is er persoonlijke aandacht waarin ieder kindje gezien en gehoord wordt en lekker geknuffeld kan worden. Dit versterkt niet alleen de band tussen de pedagogisch medewerker en het kind maar ook tussen de kinderen onderling. Het draagt bij aan een huiselijke gevoel. Daarnaast geven de 1-op-1-momenten de pedagogisch medewerkers goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt er veel tijd besteed aan drama (rollenspel, poppenkast) en creatief bezig zijn (knutselen, verven, boetseren). Dit geeft rust en laat elk kindje zelf ontdekken hoe hij of zij wil spelen en ontwikkelen. Bij het spelen en creatief bezig zijn betrekken we de natuur. We halen natuurlijk materiaal van buiten naar binnen. Ook hebben onze thema's te maken met de seizoenen of knutselen we binnen het thema met de natuur. Van winterdans tot zomerkrans! De ontwikkeling van ieder kindje wordt structureel bijgehouden. Jaarlijks worden alle ouders uitgenodigd voor een groeigesprek. Hierin wordt uitgebreid de tijd genomen om de ontwikkelingen en het welbevinden van het kindje op de Melkfabriek te bespreken. 

Binnenkijken

Inschrijven

Wat zijn uw wensen?

Voor het vrij­blijvend aanmelden van uw kindje/kindjes kunt u het onder­staande contact­formulier invullen en verzenden. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging. Tijdens de rond­leiding kunnen we kijken of wij uw wensen kunnen invullen en ontvangt u alle extra informatie. Kinderdag­verblijf De Melkfabriek neemt contact met u op om een rond­leiding te plannen.

U heeft vaak een minder lange wacht­tijd wanneer u flexibel bent in uw dagen. Er kunnen natuurlijk altijd voorkeurs­dagen worden aan­gegeven.

Als u na de infor­matie op de website nog vragen heeft, kunt u tussen 9:00 en 17:00 uur contact opnemen op: +31 (0)30 752 3659 of mail naar: info@kdvdemelkfabriek.nl